Wachten op betere tijden

 

Het zag er even veelbelovend uit, totdat de snikhete periode intrad die vrijwel alles wat er op mycologisch gebied was te zien wegvaagde. In de betere periode, zeg maar tot begin augustus, konden er nog heel wat soorten worden genoteerd, waarvan enkele hier worden vermeld. Maar ook in de warme periode was er nog een melding over een zeer elegant paddenstoeltje. Die kwam van Inge van Veen en Johnny Snip uit Altena, het stel wiens (natuur)terrein wij in november gaan bezoeken. Zij vroegen zich af welke soort het toch was die zij hadden gefotografeerd in een kasje bij huis waar ze groeiden in een pot met een citroenboompje. Nou zijn er niet zoveel paddenstoelen die ’onder dak’ groeien en in dit geval was de soort vrij gemakkelijk voor mij te benoemen, omdat ze bij ons zich ook wel eens ontwikkelden in een bloempot. Maar ook door zijn uiterlijk is het een vrij gemakkelijk te benoemen soort, hoewel de kleur ’in het echt’ intenser is dan op de foto te zien is. We zien daarop de Goudgele plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii) die in steeds meer atlasblokken wordt gemeld, inmiddels meer dan 67, want deze komt er nog bij.

Al eerder werden de Oliebolzwam (Rhizina undulata BE) en de Gelobde pruikzwam (Hericium cirrhata BE) gemeld. De eerste door Willie Riemsma en de tweede door Ronald Bakker en Saskia Huisman. Niet veel later stuurde Henny Klein een foto van een meer alledaagse soort, wel een mooie, namelijk de Reuzenchampignon (Agaricus augustus). Die zag ze, in twee clusters, naast het fietspad staan dat langs de Vijftig Bunder (Midlaren) loopt. Dat was nog in juli, wanneer je ze al kunt tegenkomen, maar het meest zie je ze inderdaad in augustus. Overigens is Latijnse betekenis een andere dan we hier kunnen vermoeden, want dan hebben we het over verheven en eerbiedwaardig (in aanzien staand). Als je ze trouwens ziet, vaak in grotere groepen, is die betekenis ook wel van toepassing op deze champignon.

Ab Neutel is iemand die er, ondanks zijn al respectabele leeftijd, regelmatig op uittrekt en onvermijdelijk het nodige tegenkomt. Daarbij was een russula waarvan hij dacht dat het de Verblekende russula (Russula exalbicans) was. Controle ter plekke leerde echter dat er geen enkele berk in de buurt stond, de boom waar hij mee samenwerkt. Gezien de kleur van de hoed (en ook van de sporee) kwam ik uit op de Geelvlekkende russula (Russula luteotacta). We hebben daar in de buurt nog wat rondgeneusd en dat leverde meerdere groeiplekken op van de Bittere boleet (Tylopilus felleus KW) en, een stuk zeldzamer, op twee plekken de Haagbeukboleet (Leccinum pseudoscabrum KW). Beide zijn al bekend van het Natuurschoonbos, want daar waren we. Tevens werd een exemplaar van de Geelnetboleet (Butryboletus appendiculatus BE) gespot en dat is bepaald geen alledaagse soort. Hij is er trouwens eerder gezien. De Roze geelplaatrussula (Russula decipiens) kwamen we er volgens verwachting veelvuldig tegen.

Een erg zeldzame russula is de Scherpe grauwhoedrussula (Russula acrifolia EB) die Immy Boonstra en ik tegen het lijf liepen in de Hospitaallaan bij Veenhuizen. Het was een vroege meetnetcontrole en eigenlijk was ik benieuwd of er wellicht al stekelzwammen waren te zien. Die waren er helaas nog niet, hoewel ik me daarover niet echt verbaasde. Henk Pras wist me er iets later wel één te melden, nota bene (voor het eerst) bij hem voor de deur in een berm met Zomereiken langs het Stadskanaal. Het waren enkele exemplaren van de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus KW). Marian Hulscher meende ook stekelzwammen te zien, maar dat waren door de droogte gestreste boleten. Ze vond ze zo mooi dat ze de zwammen onbeschadigd achterliet, want de bewoners zouden wel eens boos kunnen worden wanneer ze er aan kwam. Overigens kun je over de schoonheid van deze paddenstoelen een andere mening hebben…

Tenslotte nog een waarneming van Ab Neutel die de Ruige weerschijnzwam (Inonotus hispidus KW) bij hem in de buurt op de stam van een (onbekende) kers zag groeien. Henk Pras beschikte over de mooie foto.

En nu is het wachten op beter weer. Vanaf nu (13-8) worden buien verwacht, maar die komen waarschijnlijk te laat om de excursie op 21 augustus (De Kleibosch) door te laten gaan. Wellicht kan het een week later wel wanneer een excursie in Groningen op de agenda staat, maar dat is een beslissing die ik aan ’de Groningers’ overlaat.

Cees Koelewijn, coördinator

 

N.b. Door op de foto te klikken zie je de afbeelding beeldvullend.