In het jaar 2000 startte een groepje mensen van het IVN Roden met het inventariseren van paddenstoelen. Het project Paddenstoelenmeetnet was een mooie aanleiding om hiermee te beginnen. In totaal werden uiteindelijk 18 meetpunten geïnventariseerd, waarvan er 2 afvielen (kap (Nienoordsingel) en nihil resultaat (Norgerholt)). Nu wordt er per km-hok gewerkt en dat gebeurt in 9 hokken waarin de oorspronkelijke 16 meetpunten liggen. In het begin was er nog sprake van een vrij kleine, wisselende groep mensen die zich hiermee bezig hield, maar allengs dijde de groep uit met meer ’vaste deelnemers’. Al in de beginperiode kwam er veel werk bij, inventarisaties voor de realisatie van de ’Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe’. Daarvoor werd er vooral in de gemeente Noordenveld gekeken, maar er waren ook uitstapjes naar minder aantrekkelijke gebieden, zoals in de Drentse Veenkoloniën. Al voordat de Atlas in 2015 verscheen werd er samengewerkt met leden van de Mycologische Werkgroep Groningen door ook excursies te organiseren in de provincie Groningen.

Eind 2018 ontstond het idee een autonoom karakter aan de groep te geven, los van het IVN, door verder te gaan onder de naam Paddenstoelenwerkgroep Noordenveld en deze website te beginnen. Van alle excursies wordt een verslag met foto’s en de inventarisatielijst op de website geplaatst.

Coördinator van de werkgroep is Cees Koelewijn. Al vanaf 2000 heeft hij de zaken geregeld. Samen met Inge Somhorst en Henk Pras schreef hij de Veldgids Paddenstoelen in Noordenveld.