Van natuurfotograaf Luit Staghouwer uit Assen kwam de volgende vraag:

"Voordat bij o.a. het Troskalknetje de vruchtlichamen worden gevormd is er het plasmodium. Is er bij dit soort 'zwammetjes' op een steeltje ook eerst een plasmodium en hoe ziet dat er dat er dan uit?"

Typisch een klusje voor onze specialist Janny Kramer om hierop antwoord te geven. Die luidde:

"Elke myxomyceet begint in een plasmodiumstadium. Die van het Troskalknetje is dooiergeel. Op de foto staat een kroeskopje (Comatricha). Het plasmodium hiervan is doorschijnen wit. Het is op de foto niet tezien welk kroeskopje het is. Dat hangt af van het inwendigde: het capillitium. De vertakkingen zijn bepalend. Het onderste stadium, met de bruine kleur, is het rijpe stadium".

Luit toonde zich zeer content met dit antwoord. Foto's van hem zijn o.a. te zien op de website van het KNNV Assen:       http://assen.knnv.nl/fotoalbum/fotos-van-luit-staghouer/

Vooral mensen die geïnteresseerd zijn in insecten komen aan hun trekken, maar er is veel meer te zien.

Cees Koelewijn