Anamorfe ascomyceten

 

Vorig jaar vonden we tijdens een excursie in Grijpskerk (23 november 2018) een essenzaadje die was bedekt met zwarte stipjes, ongetwijfeld ascomyceten. Daarover ontfermde Henk Pras zich en samen met Bernhard de Vries kwamen ze tot de conclusie dat er sprake was van twee soorten anamorfe asco's en wel de Phoma samararum (klein) op de vleugel van het zaad en de Phomopsis pterophila (groot) op het zaad zelf. Voor Henk was het aanleiding om eens uitgebreider naar de zaden van de Es te kijken en al gauw kwam hij tot de conclusie dat ze beide zeer algemeen er op voorkomen. Als je er dus maar oog voor hebt. Zo was ooit het Hulstdekselbekertje (Trochila ilicina) en andere dekselbekertjes grote onbekenden totdat Roeland Enzlin in Coolia er eens aandacht aan schonk, waarna bleek, toen er naar werd gezocht, dat het zeer algemeen voorkomende soorten waren. Nog vele zullen volgen...