Wenssoorten

Ik denk dat ik niet de enige paddenstoelenliefhebber ben die meerdere soorten paddenstoelen op zijn verlanglijstje heeft staan. Zo is er nog een aantal wasplaten die ik graag nog een keer in het echt tegenkom. Ook andere, vaak fraaigekleurde, zwammen horen daarbij, zoals bijvoorbeeld het Rood oorzwammetje (Crepidotus cinnabarinus). Dat gaat ongetwijfeld een keer lukken, want hij wordt steeds vaker, ook in onze omgeving, gezien. Dat geldt tevens voor de Oranjerode hertenzwam (Pluteus aurantiorugosus) die hiernaast is afgebeeld. In Groningen (1x) en Friesland (2x) is hij al waargenomen en ach, waarom niet een keer in de omgeving van Roden. De foto is trouwens gemaakt in een ver land, Spanje, waar onze vrienden Hans Klamer en Marleen Riegman 'een poosje' verkeren. Over hun belevenissen houden ze een blog bij: Tien jaar eerder gestopt met werken: de wereld in! (het-avontuur-van-hans-en-marleen.blogspot.com)

Fopelfenbankje, foto: Harry Harms

Heideknotszwam, foto: Cees Koelewijn

Zandpadvezelkop, foto: Harry Harms

Mestkaalkopje, foto: Harry Harms

Stobbezwammetje, foto: Harry Harms

Zwarte trilzwam, foto: Harry Harms

Oranjebruine korrelhoed, foto: Kor Raangs

Zwarte trilzwam, foto: Harry Harms

(Geschubde) Mannetjesvaren, foto: Cees Koelewijn

Adriaan Tripbos

Op 15 november waren we met de MWG aanwezig in het Adriaan Tripbos (iets onder Sappemeer). Onderdeel van de excursie was een bezoek aan een heischraal terrein waar het nodige viel te beleven. Direct nadat we over het toegangshek (er wordt gegraasd, maar vandaag niet) waren geklommen stuitten we op grote aantallen Heideknotszwammen (Clavaria argillacea (KW)) en heel veel aardtongen. Een pareltje die je er ook kunt tegenkomen is de Karmozijnwasplaat (Hygrocybe phaeococcinea (BE)). Ze stonden er inderdaad, maar helaas waren het er niet veel en jammer genoeg waren ze over het hoogtepunt heen. Dat je in zo'n begrazingsgebied het Mestkaalkopje (Deconica coprophila) vindt was volgens verwachting, maar dat gold niet voor de met een paarsachtige steel getooide Oranjebruine korrelhoed  (Cystoderma jasonis). Daarbij werd door mij vermoed dat het de  var. lilacipes of purpurascens zou kunnen zijn, maar dat blijkt niet uit de inventarisatielijst. De vraag daarbij is of deze variëteiten microscopisch kunnen worden onderscheiden. De bosjes in de omgeving vielen ronduit tegen en dat gold voor zowel de percelen met loofbomen als die met Fijnspar. We zijn in Drenthe (en Kolham) wel beter gewend. Het was bovendien af en toe een worstelpartij om er doorheen te komen. Maar ook hier was een hoogtepunt te beleven, hoewel dat niet was vanwege een spectaculaire paddenstoel. Het gold namelijk voor een Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis) die werd ontdekt door Willie Riemsma (foto hiernaast van Immy Boonstra). Mooi dat er een (gewone) Mannetjesvaren (D. filix-mas) in de buurt stond zodat je het verschil tussen beide kon zien. Zie hierboven: De Mannetjesvaren (onder) met o.a. ondiep gezaagde bladslippen en boven de Geschubde - met gaaf gerande bladslippen (vergroot de foto). 

Mooi uiterlijk

Tijdens de excursie in Appelbergen (zie aldaar) werd een Amethistzwam (Laccaria amethystina) gefotografeerd door Marian Hulscher. Deze had op zijn hoed een omgekeerd hoedje waardoor de vergelijking met de muts van de knecht (Zwarte Piet) van Sinterklaas werd gemaakt. Toen werd daar al bij gezegd dat misvormingen wel meer voorkomen. Het bewijs werd geleverd toen in met vriend Erick ons maandelijks rondje in het Lauwersmeer maakte en daarbij (het ging om de vogels) een naaldbos bezochten. Uiteraard had ik vooral oog voor de zwammetjes en daarbij viel mijn oog op deze (fraai) misvormde Amethistzwam.

Bijvangst

Je ontkomt er niet aan dat je tijdens de inventarisaties van paddenstoelen andere natuurzaken tegenkomt waarvoor aandacht is. Dat gebeurde dus bij het aanschouwen van die Geschubde mannetjesvaren en vreemd was dat niet omdat de meesten ook in planten waren geinteresseerd. Ook voor vogels is er altijd belangstelling en met Henk van den Brink erbij blijft bijna geen vogel onbespied. Bijna, want Henk vergeet af en toe zijn kijker mee te nemen. Voorafgaand aan de excursie in Bankenbosch werd gemeld dat er bij de sluis een Waterspreeuw was waargenomen. Een mooie soort om te scoren!  Op de heenweg zagen we hem niet, maar Leo en Martin hadden het geluk hem op de terugweg wel te zien. Het lukte Leo er een bewijsfoto (boven, links) van te maken. Wil Folkers, die ook een eindje vooruit was gelopen, hoorde van de waarneming en vertelde het ons iets later. Wij konden de vogel echter niet spotten. Toen we weg wilden rijden brak er paniek uit bij ganzen en reigers in de buurt en Henk ontwaarde al gauw de veroorzaker daarvan. Het was een juveniele (2e jaars?) Zeearend. Toch ook een mooie waarneming om zo'n vogel hier voorbij te zien vliegen. Ik had nog de tegenwoordigheid van geest ook hiervan een bewijsfoto van te maken. Een Zeearend is natuurlijk mooi, maar een Waterspreeuw spreekt meer tot de verbeelding en daarom besloot ik iets later toch nog de omgeving te verkennen. En warempel, ik kwam hem een eindje verderop nog tegen ook! Slechts één foto kon ik er van maken, maar toen was hij (of zij) er ook alweer vandoor.

Cees Koelewijn