Rumours

 

We hebben het hier al vaker gehad over inventarisaties op het Buinerveld. Over dat ene sparrenbosje waar zovele bijzondere paddenstoelen werden gezien… en misschien in de toekomst ook nog. Maar tegenwoordig is niets zeker en al helemaal niet wanneer het gaat over het behoud van dat specifieke sparrenbosje. Het is immers particulier bezit, dus geen eigendom van een natuurorganisatie, en de fijnsparren zijn er indertijd aangeplant om later geoogst te worden. Hier en daar is de zaag er al in gezet en op termijn, is de verwachting, zijn ook alle overige bomen eenzelfde lot beschoren. Maar…, er zijn geruchten dat toch nog gepoogd zal worden dit unieke bosje voor het nageslacht te behouden. Hier geldt echter: Eerst zien, dan pas geloven.

 

Omdat dit bosje een paddenstoelenmeetnet (bospaddenstoelen) is, onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, zie: http://www.netwerkecologischemonitoring.nl/  wordt dit terrein met enige regelmaat bezocht. Op 9 november was het weer zover en hebben Immy Boonstra en ik het terrein zo goed mogelijk geïnventariseerd. Ook nu had het bosje een grote verrassing voor ons in petto, want we mochten er verspreid over het terrein maar liefst vele honderden (meer dan 2000) exemplaren van de Amandelslijmkop (Hygrophorus agathosmus (EB)) aanschouwen. Eén keer eerder is Geert de Vries dit ook overkomen, nota bene een week nadat Henk Pras en ik er waren geweest en er toen geen enkel exemplaar hadden gezien. Zulks tot groot ongeloof van iemand die dat niet kon bevatten, maar ja, het is vaker vertoond, het ene moment staat er niets en een week later struikel je erover. Een andere zeldzame soort die er tevens vrij massaal kan voorkomen is de Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus (BE)). Dat was op deze dag geenszins het geval. We vonden er namelijk slechts één enkel exemplaar! Het schijnt dat dit nog het enige meetpunt is waar deze soort is waargenomen. In andere meetpunten is hij verdwenen.

 

Wat er sowieso altijd zeer talrijk aanwezig is, is de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare). Immer mooi om te zien, maar je gaat er niet van uit je bol! Dat doe je ook niet van grauwkoppen waar we op deze dag bijkans over struikelden, zoveel waren het er. Als enige noteerden we de Bruine grauwkop (Lyophyllum confusum), maar het zou heel goed kunnen dat er ook andere grauwkoppen stonden, zoals de Gebochelde – (L. inolens). Maar ja, er zijn maar weinig mensen die aan grauwkoppen beginnen. Wij in ieder geval niet. Wij waren blij met goed herkenbare soorten als de Vierslippige aardster (Geastrum quadrifidum (EB)), de Groenwordende – en Rimpelige koraalzwam (Ramaria abietina (BE) en Clavulina rugosa (KW)), de Zwartvoetkrulzoom (Tapinella atrotomentosa (KW)), en leuke soorten als de Kastanjeparasolzwam (Lepiota castanea) en Geelbruine wolsteelparasolzwam (L. magnispora). De meeste vezelkoppen en gordijnzwammen lieten we voor het was, alhoewel de satijnvezelkoppen en de Blozende dennenvezelkop (Inocybe whitei) wel werden genoteerd en dat gold ook voor de Kaneelkleurige gordijnzwam (Cortinarius cinnamomeus). Een opvallende verschijning mag de Fijnschubbige ridderzwam (Tricholoma imbricatum (BE)) worden genoemd. Dit is een typische begeleider van dennen. En laat daar te midden van al die sparren een den staan. Dat leverde ook al eens de Bruine ringboleet (Suillus luteus (GE)) op wat ook een begeleider van dennen is

 

We hebben ook gekeken in het ernaast gelegen km-hok waar we bij een eerdere gelegenheid de Witte duifridderzwam (Tricholoma columbetta (BE)) zagen. Die kwamen we nu weer tegen, maar qua kleur was het of hij door de kou was bevangen. Nu de Zwamdag is afgelast benutten we die dag om (dit jaar) het sparrenbosje nog een keer te bezoeken, maar misschien gebeurt dat een week erder Zolang het niet vriest kunnen vooral naaldbossen nog interessant genoeg zijn om te bezoeken.

 

Cees Koelewijn, coördinator  

 

 

Klik hier voor meer foto's