Gewoon matkopje, foto: Cees Koelewijn

Bundelmosklokje, foto: Hans Post

Geweicelkorstzwam, foto: Harry Harms

Inge en Cees struinen door het struweel, foto: Hans Post

Geweicelkorstzwam-detail, foto: Leo de Vries

Bleke moeraszwavelkop, foto: Harry Harms

Plooiplaatzwammetje, foto: Harry Harms

Prachtvlamhoed, foto: Hans Post

Prachtvlamhoed, uit de kluiten gewassen, foto: Hans Post

Labyrintzwam, Foto: Harry Harms