Onder een prachtige wolkenlucht, foto Hugo Arends

Zoeken in het riet, foto: Cees Koelewijn

Roodporiehoutzwam, foto: Harry Harms

Gezellig knotsje, foto: Harry Harms

Schijfsteelmycena, foto: Harry Harms