Natuurschoonbos 27 augustus:

Een mooi begin

Bij de lichte aansporing om te komen werd voorspeld dat we toch zeker meer dan 50 soorten zouden tegenkomen. Dat werd als een mooi begin gezien. Uiteindelijk kwam de score uit boven de 90 en dat was onverwacht. Samen met Immy reed ik op de fiets naar de verzamelplek en we zagen onderweg nauwelijks iets. Maar ja, lopend is er veel meer te ontdekken dan op een snelle elektrische fiets. Vanuit Groningen waren ook Angela en Martin per fiets gekomen (zonder ondersteuning) en ons gezelschap bestond verder uit Wil, Henk v.d. B., Marian, Henny, Jan de Vries en, voor het eerst, Hans Post die vanuit Diever koers naar het noorden had gezet. Een mooie groep!

 

Vanaf de start bij het voormalige hertenkamp werd er direct gescoord, waarbij de Hoornsteeltaailing (Marasmius cohaerens), voor enkelen nieuw, op veel belangstelling mocht rekenen. De volgende soort waar veel aandacht voor bestond was de Purpersnedemycena (Mycena pelianthina (KW)). Vroeger vrij zeldzaam, maar tegenwoordig komen we deze vaak kloeke Mycena regelmatig tegen. Sommige russula’s waren lastig om op naam te brengen, maar dat gold niet voor de zijn naam eer aandoende Vorkplaatrussula (Russula heterophylla) die ik hier eerder tegenkwam. Veel werd er ook uitgekeken naar de Kostgangerboleet (Pseudoboletus parasiticus), want die was door sommigen dit jaar al vaker gezien. Niet door mij en dus werd er vreugdevol gereageerd bij het weerzien. Later werden er meer exemplaren gezien en was het ’voer voor de fotografen’. Die waren er niet veel en het aanbod was gering, maar, zo gaat dat, naast de Poederige rupsendoder (Isaria farinosa) was het de meest gefotografeerde soort. Die eer viel de Dwergsatijnzwam (Entoloma rhodocylix) niet toe en helaas het vrij talrijk aanwezige Poedersteeltje (Inocybe petiginosa) ook niet. Beide soorten zagen we zowel ’s morgens als ’s middags. Een ieniemienie gevalletje bleek een nauwelijks ontwikkelde Bezemkoraaltje (Ramariopsis tenuiramosa (BE)) te zijn die ik er glorieuzer bij heb zien staan, maar het blijven dwergjes. In beide km-hokken zagen we verder de Ruige weerschijnzwam (Inonotus hispidus (KW)), zij het dat het vruchtlichamen van een jaar eerder betrof.

 

’s Middags bezochten we het bos vanuit Roden en voor een deel voert de route over het fietspad door het bos. Daar was vanaf de fiets dus zo goed als niets gezien, maar, zij het dat het aanbod tamelijk gering was, er stond meer dan verwacht. Eén ervan was de Geelnetboleet (Butyriboletus appendiculatus (BE)) een voorheen zeer zeldzame soort die aan een voorzichtige revival bezig is. We kennen hem ook van De Kleibosch. Een boleet die in het Natuurschoonbos eigenlijk jaarlijks wordt gescoord is de Haagbeukboleet (Leccinum pseudoscabrum (KW)), maar nu (nog) niet. Het was overigens sowieso niet dik gezaaid met de boleten op een enkele na. Een inhaalslag mag nog worden verwacht! Bij gebrek aan meer vakbekwaam personeel (o.a. zij die microscopiëren) bleven enkele zaken onbenoemd. Zo was er een kleine vaalhoed, een Hemimycena (waar ik me niet mee heb bezig gehouden), één enkele gordijnzwam (Telemonia), een ’lastige’ vezelkop, wat korstjes en nog wat klein gespuis. Waren die plus door ons niet ontdekte mycoflora benoemd dan was de lijst boven de honderd uitgekomen. Wel was er een vezelkop bij die vrij eenvoudig op naam was te brengen, namelijk de Sterspoorvezelkop (Inocybe asterospora (KW)) waarvan een foto van de kenmerkende sporen is bijgevoegd. Er was wat discussie over enkele taailingen en één ervan was volgens Marian de Witte taailing (Marasmius epiphyllus), maar gezien het milieu en de tijd van het jaar heb ik die toch maar niet op de lijst gezet. Dat wil niet zeggen dat het hem beslist niet was. Een Tengere beukentaailing (M. setosus) werd wel benoemd, maar die had dan ook de kenmerkende (relatief) lange haren op de steel. Opvallend was dat op de lijst 25 soorten staan die in beide km-hokken zijn gevonden en dat het tweede hok meer bracht dan de eerste. Zo omstreeks 15,00 uur beëindigden we onze speurtocht en zien nu uit naar de volgende excursie die in De Kleibosch plaatsvind. Of we daar ook tot een goede score komen is vooreerst de vraag. Het scheelt wel dat ’De Laan der Lanen’ na een aansporing kort geleden is gemaaid.  

 

Cees Koelewijn, coördinator

 

Voor meerdere foto's klik hier.

Klik op de foto voor vergroting

De aanwezigen, minus  twee, foto: Cees Koelewijn

Hoornsteeltaailing, foto: Jan de Vries

Kostgangerboleet, foto: Hans Post

Poederige rupsendoder, foto: Hans Post

Poedersteeltje, foto: Henny Klein

Sporen van de Sterspoorvezelkop, foto: Cees Koelewijn