Een snoepreisje op 1 november (Eexterveld)

 

Zo werd deze excursie aangekondigd nadat ’ouwe snoeperd’ Henk Pras zich lovend over dit gebied had uitgelaten. Wat je dan niet in de hand hebt is het weer en de drie dagen lichte vorst voorafgaand aan deze dag beloofden weinig goeds. Op de dag zelf was het koud en guur en in de auto op weg ernaartoe zat ik me af te vragen of er überhaupt wel mensen op zouden komen dagen… behalve Henk. Dat bleek een tweetal te zijn, namelijk Harry en Ubel die gelijk tot ereleden van de werkgroep werden benoemd, omdat ze zo dapper waren deze dag de elementen te trotseren. Alle anderen prefereerden kennelijk een verblijf achter de geraniums, hetgeen enigszins viel te billijken.

 

Ter plekke, op de vlakte, bleek al gauw dat de vorst flink had huisgehouden. Er stonden langs de weg nog wel wasplaten, maar die waren totaal verblubberd en derhalve niet te determineren. Een verdere inspectie van het natuurterrein leverde vrijwel niets op en de moed zonk (in ons geval) in de laarzen, want als dat een voorbode was wat ons stond te wachten kon het wel eens een kort dagje worden. Wellicht zouden we iets meer vinden in een voornamelijk uit berken bestaand bosje. Dat bood inderdaad iets meer soelaas, er stonden zelfs af en toe verse paddenstoelen, maar er was weinig belangwekkends bij. Wel veerden we op bij de vondst van een soort waarvan het eerste deel van de naam ons inmiddels van kleur verschoten uiterlijk goed weergaf, namelijk het Blauwwordend kaalkopje (Psilocybe cyanescens). Helaas was het maar een enkel exemplaar, te weinig om ons in hogere sferen te doen vertoeven.

 

Terug bij de auto’s stelde ik voor het dichtbij gelegen Pinetum op het Landgoed Terborgh te bezoeken, maar Henk prefereerde eerst te gaan kijken langs een fietsroute dat het landgoed doorklieft, niet ver er vandaan. Dat was een goede keus, want de voorbije vorst had de mycoflora hier en daar wel aangetast, maar er stond nog veel fier overeind. Daarbij was een frêle mycena-achtige waarvan Henk vermoedde dat het wel eens de zeer zeldzame Sparrennaaldmycena (Hemimycena pseudolactea) zou kunnen zijn. Helaas is daar geen materiaal van overgebleven voor nader onderzoek. Onderwijl konden we de uitgesproken verwachting over het aantal soorten dat we zouden vinden opschroeven. Van eerst: ”Lang geen honderd” werd het ”Misschien wel honderd” en uiteindelijk bleken het er zelfs 127 te zijn. Voorwaar geen gering aantal na de vorst die er was geweest. Ubel ontdekte een Fijnspar waarvan de stam was bezet met de fotogenieke Dunne kelderzwam (Coniophora arida). Daar werd even tijd voor gemaakt. Niet veel later trok een houten slagboom de aandacht vanwege een plaatjeshoutzwam die er op groeide. Dat de slagboom van naaldhout was werd duidelijk toen bleek dat het de Sparenplaatjeshoutzwam (Gloeophyllum abietinum (KW)) betrof. Later op de dag vonden we ook nog de algemenere Geelbruine plaatjeshoutzwam (G. sepiarium), die eveneens op naaldhout groeit.

 

Na de lunch werd koers gezet naar het Pinetum, een paar kilometer verderop. Bij de parkeerplaats werd direct al een aardige soort gevonden, de Donkere pronkridder (Calocybe obscurissima) met zijn mooie, roomwit contrasterende plaatjes. Omdat het aldoor miezerde en sommigen al ietwat verkleumd raakten wilden we er niet een lange middag van maken. Het Pinetum ligt een eindje van de P.P. en dus stapten we flink door, maar dat was aldoor maar voor even, want keer op keer was er wel weer iets dat onze aandacht vroeg. Imposant was bijvoorbeeld een majestueuze Echte tonderzwam (Fomes fomentarius). Harry maakte er een geslaagde foto van waarop je de grootte ervan kunt inschatten. Het bezoek aan het Pinetum was voor mij een weerzien na pakweg 20 jaar. De oogst viel er tegen, hetgeen viel te wijten aan de vorst die zich daar kennelijk op de vele open plekken meer had kunnen gelden. We hielden het er daarom al snel voor gezien en de terugweg verliep deze keer vlot. Een volgende keer zullen we deze excursie nog eens plannen, maar dan iets eerder, hoewel dat nimmer een garantie is voor een mooiere uitkomst.

 

Cees

 

Klik hier voor meerdere foto's.