Het Buinerveld, 4 oktober 2019

 

Misschien was de weersvoorspelling debet aan de geringe opkomst deze dag, want op de afgesproken plek waren aanwezig: Wil, Martin, Leo, Harry, Henk P. en Cees. Eerdere jaren kwamen meer dan vijftien deelnemers op deze excursie af. Bij het befaamde sparrenbos wachtte Geert ons op, die op deze Werelddierendag werd vergezeld door ’truffelzoeker’ Wanda. Een deel van mijn proviand werd ter gelegenheid van deze dag aan haar opgeofferd.

 

Het was de deelnemers onderweg opgevallen dat de bermen vol stonden met champignons. Tientallen waren er op vele plekken te zien. Maar om ze langs de snelweg te oogsten lijkt me niet echt gezond vanwege de luchtvervuiling. In het bos kwamen we een eetbare soort tegen, voor de derde keer op rij, maar het betrof slechts een enkel exemplaar van de Wijnkleurige champignon (Agaricus semotus). Het is een daar bekende soort en dat gold voor zo’n beetje alle zwammen die we deze dag zagen. Oude bekende dus en wellicht zat daar ook een Gebochelde grauwkop bij (en een Sombere - ) (Lyophyllum inolens en L. coracinum), maar de animo om met de lastige grauwkoppen aan de slag te gaan was er op deze grauwe dag niet. We komen hier regelmatig omdat het een meetnet is (we moeten dus), vandaar al die oude bekende zwammen. Daartoe behoort zeker de Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus (BE)) waarvan er volgens Geert twee weken eerder honderden exemplaren stonden. Nu troffen we ze mondjesmaat, iets waar Martin overigens content mee was, want hij had ze nog nooit eerder gezien. Bij toeval stuitten we op een enkele Amandelslijmkop (Hygrophorus agathosmus (EB)), een soort die zich in een eerder jaar ook al eens een keer met honderden tegelijk manifesteerde. Van kleine soorten als de Sneeuwwitte mycena (Hemimycena lactea) weet je dat je ze daar heel veel tegenkomt. Een kleintje is ook de Vierslippige aardster (Geastrum quadrifidum (EB)), maar daarvan zie je er maar weinig. Helaas waren ze, op één jonkie na, allemaal ietwat verbrokkeld.

 

Parasolletjes en aanverwante artikelen zien we er ook altijd en daar was zelfs een nieuwkomer bij, namelijk de Zijdechampignonparasol (Leucoagaricus sericifer), een waarneming die later ook nog door Kor werd gecontroleerd en bevestigd. Bij een zwarte kledder trilzwam werd gedacht aan de Teervlekkentrilzwam (Exidia pithya), maar die wacht nog op bevestiging door Roeland Enzlin. In het loofbosje naast de sparrenplantage troffen we op de stammen van de Zomereik talloze schorsmycena’s, waaronder de Lilabruine schorsmycena (Mycena meliigena (BE)). Vermoedelijk komt deze soort veel meer voor en zal t.z.t. de status BE worden bijgesteld. Een blik op de Verspreidingsatlas bevestigt deze verwachting, want kwam de soort voor 1990 in 8 uurhokken voor, nu is hij al in meer dan 80 uurhokken gesignaleerd. Ook heel aardig om weer te zien was de Stinkende roodsnedemycena, die Henk en ik eerder vonden in het nabij gelegen Stormbos. Dat ’Stormbos’ is geen officiële naam, maar wordt zo genoemd omdat in 1972 een hevige storm een ravage aanrichtte. De schade werd hersteld, maar in bosvak 165 bleven tientallen omver gewaaide bomen liggen en mocht de natuur haar gang gaan. Dat leverde daar een ’mooi stukje’ natuur op waar in de vele opeenvolgende jaren successievelijk vele soorten waren te bewonderen. Dat proces is nog steeds gaande, hoewel het aantal verrassende soorten wel afneemt.

 

Zoals gezegd  was het een grauwe dag en het was bovendien ronduit koud. In het bos valt het dan nog wel mee, maar erbuiten was het bepaald onaangenaam. Om die reden zetten we vroegtijdig een punt achter deze exercitie. Op de terugweg had ik het met Wil over de Goudhoed (Phaeolepiota aurea) en warempel, even later zagen we in de berm iets dat er op leek. Ondanks het voorbij razende verkeer werd de auto naast de weg gestald, waarna bleek dat het toch iets anders was, wat qua milieu was te verwachten, namelijk de Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius). Die ze je meer in bermen, hetgeen erop duidt dat er begraven hout ligt waarop hij groeit.

Cees 

 

 

 

Klik hier voor meerdere foto's