De excursies van 2022 (i.s.m. de MWG)

 

De excursies vangen om 10 uur aan (tel Cees: 050 50 10740 en op de dag van de excursie: 06 29510222, tel. Inge: 06 12802546)

30 sept.  Lutjegast  We volgen het Abel Tasmanpad en verkennen de (drassige) omgeving ervan. Laarzen zijn aan te bevelen. Verzamelen bij de Hervormde Kerk, Abel Tasmanweg 75, 9866 AA Lutjegast. De coörd. hiervan zijn: 213,3 - 583,65.

 

7 okt.  Veenhuizen  Vanaf Een naar Veenhuizen lopen hier evenwijdig aan elkaar de Oude Norgerweg en de Hospitaallaan waar we een ouderwets goede score hopen te halen. Vraag is o.a. of er nog meerdere soorten, van de 7 bekende, stekelzwammen zijn te vinden. Verzamelen bij het kerkje aan de rotonde bij Een: 222,4 - 565,50.

 

14 okt.  Esmeer e.o.  Het is alweer heel wat jaartjes geleden dat we hier in dit gevarieerde gebied waren en dus hoog tijd om hier weer eens rond te kijken. De parkeerplaats ligt aan de stille kant van de Kolonievaart vlakbij het daar aangelegde Toekomstbos. Coörd.: 226,9 - 559,33. De overgang ligt 300 m. oostelijker.

 

21 okt.  Den Ham  De Piloersemaborg, waar chef/kok Dick Sous heerlijk eten bereidt, kent een fraaie mycoflora. We zijn er eerder geweest! Een nieuw bezoek levert ongetwijfeld weer veel nieuwe soorten op. Verzamelen op het parkeerterrein bij de borg: 223,8 - 588,3 's Middags bezoeken we de Allersmaborg iets ten noorden van Ezinge.

 

28 okt.  Het Lauwersmeer  Dit wordt ongetwijfeld één van de betere excursies dit jaar die we samen met de Mycologische Werkgroep Groningen doen. Het is nog niet bekend welke km-hokken we vandaag gaan inventariseren (er zijn er vele), maar wel het verzamelpunt, want dat is wederom bij het Sbb-complex De Rug 1, 9976 VT Lauwersoog. De coörd. hiervan zijn: 211,5 - 600,3.

 

4 nov. Donderen  Het Noordsche Veld (met de grafheuvels en prehistorische akkers (te zien vanuit de lucht en op kaarten)) is voor ons beslist geen onbekend terrein. We komen er nogal eens (zeer) verrassende zaken tegen. Daarop hopen we vandaag uiteraard ook Het verzamelpunt is bij de gebouwen van Staatsbosbeheer aan de weg tussen Norg en Donderen: 229,8 - 566,8.

 

11 nov. Nietap  Een mooie lanenstructuur kenmerkt het Natuurschoonbos tussen Nietap en Roden en dankzij de potklei, hier een kenmerkende grondsoort, komen hier soorten voor die je elders in Drenthe niet of zelden tegenkomt. Twee meetnet (km-)hokken beslaan het grootste deel van het bos en daar vullen we dag wel mee. Verzamelen bij de ingang van de Toutenburgsingel aan de J.P. Santeeweg: tussen Leek en Roden: 222,45 - 574,6.

Dus niet op het parkeerterrein bij het oude hertenkamp.

 

16 nov. Stadskanaal, Broeklanden en Marsinghwijk. Gevarieerd, vochtig, veenkoloniaal bos. Verzamelen op de P aan de Marsinghwijk in het bos: 261,6 - 558,5. Dit is een MWG-excursie o.l.v. Inge Somhorst.

 

18 nov.  Roden  Een thuiswedstrijd mag ook dit jaar uiteraard niet ontbreken. Eens was het Mensingebos één van de beste Drentse Pronkjuwelen, maar de glans is er wel iets van af. Wellicht kunnen we na vandaag dit gevarieerde bos weer iets meer glans geven. Als het de moeite waard is bezoeken we het ernaast gelegen oude kerkhof. Verzamelen op de parkeerplaats tegenover V.V. Roden aan de Hullenweg: 223,8 - 574,1.

 

25 nov.  Nanninga's Bosch   Deze excursie is vanwege de vorstschade afgelast. 

2 dec.  Fijnsparreservaat Bankenbosch  Deze excursie gaat hier niet door, maar is verplaatst naar het Buinerveld. Dat is dan wel afhankelijk van de omstandigheden daar. We verwachten dat de mycoflora zich daar nog verder kan ontwikkelen. Op woensdag 30 november wordt daarover een beslissing genomen. Verzamelen op de parkeerterrein van voormalig Hotel-café-restaurant Hartlief in Buinen.